Rådgivning kring
skattejuridik

Vi hjälper företag i alla storlekar samt privatpersoner med förestående viktig händelse.

Våra tjänster

Sven Rygaard och Skattejuridik har mångårig erfarenhet av svensk och internationell beskattning. Först som handläggare på dåvarande Rikskattevekets rättsavdelning, numera Skatterättsnämnden. Därefter PriceWaterhouse (numera PwC) och KMG (numera KPMG). Sedan mitten av 80-talet har Sven egen skatterådgivning.

Svensk företagsbeskattning

Generationsskiften

Företagsförvärv

Internationella skattefrågor

Skatteprocesser

Skatterådgivning